Budownictwo

• Produkcja betonu towarowego
• Montaż ogrodzeń panelowych, z siatki, betonowych
• Montaż odwodnienia terenu
• Roboty brukarskie z kostki betonowej. Wykonujemy:
   - place utwardzone
   - podwórka
   - chodniki
   - podjazdy
   - ciągi komunikacyjne z kostki przemysłowej jak również kostki ozdobnej o różnych formatach, kolorach i grubości na życzenie klienta
• Roboty budowlane i rozbiórkowe
• Roboty ziemne, za pomocą sprzętu mechanicznego (koparki, ładowarki, spycharka, walec, zagęszczarki, zacieraczki):
   - roboty ziemne liniowe - fundamenty, koryta pod chodniki lub ciągi komunikacyjne itp.
   - roboty ziemne powierzchniowe - koryta pod place utwardzone
   - place utwardzone - nawierzchnia: beton, kruszywo, kostka itp.
   - wykopy budowlane - wykopy pod obiekty sportowe, budynki mieszkalne, itp.